SIA "Mobilvet" cenrādis

Cenrādis

Spēkā no 21.02.2022.

Cenas norādītas EUR, ieskaitot PVN 21% un ir spēkā darbadienās no plkst. 8.00 līdz 20.00.
Naktīs, brīvdienās un svētku dienās uzcenojums pakalpojumiem no 25% līdz 100%.

Ilggadējiem klientiem var tikt noteiktas īpašas atlaides kā arī vairuma atlaides.

Norēķini

  1. Skaidrā naudā uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas. ,,Mobilvet” izraksta un izsniedz stingrās uzskaites kvīti. 

  2. Ar pārskaitījumu uzreiz pēc pakalpojuma saņemšanas. ,,Mobilvet” izraksta rēķinu, ko klients nekavējoties apmaksā ar internetbankas starpniecību. 

  3. Ar pēcapmaksu (noslēgts pakalpojuma līgums, uzticami klienti). Pēc sniegtā pakalpojuma vai kalendārā perioda beigās,,Mobilvet” izraksta rēķinu, ko pakalpojuma saņēmējs apmaksā norādītajā termiņā.

Transporta pakalpojumi

 

Terapeitiskie pakalpojumi

 

Ekspresdiagnostika

 

Ķirurģiskie pakalpojumi

 

Dzīvnieku apzīmēšana, reģistrācija, pases

 

Vakcinācijas suņiem

Vakcinācija kaķiem

Vakcinācija trušiem

 
 
 

Dzīvnieku eitanāzija

Dzīvnieku līķu uzglabāšana un utilizācija

 
 

Dzīvnieku ķērāja pakalpojumi